VOOR DE WERKGEVER

PRI via de werkgever PRI via de werkgever

Het komt dikwijls voor dat werkgevers bereid zijn te investeren in een persoonlijk coachingstraject voor een medewerker wanneer:

  • de medewerker energie wil steken in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, zonder dat er een dreiging van ziekte of onvoldoende functioneren is.¹
  • de medewerker zijn/haar functioneren wil verbeteren: bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, leidinggeven of leiding nemen, hanteren van werkdruk en stress, omgaan met conflicten, enzovoort.¹
  • er een mogelijke dreiging is van langdurige ziekte: overspanning of burn-out.² er reeds sprake is van ziekte.²

In deze gevallen kan een PRI-coachingstraject interessant zijn. De inhoud van de begeleiding wordt samen met de cliënt bepaald. Deze zal altijd zijn toegespitst op zelfredzaamheid van de medewerker, dus op het overdragen van PRI-methode zodat de medewerker deze zelfstandig leert toepassen. Volledige privacy van de medewerker ten opzichte van de werkgever wordt vanzelfsprekend gegarandeerd.

Begeleiding Begeleiding

Gecertificeerde PRI-therapeuten, PRI-basistherapeuten en PRI-therapeuten in opleiding (i.o.).

Dit is een traject van 20 wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van 1 uur.

Locaties Locaties

Geprobeerd wordt u te plaatsen bij een coach die allereerst zo goed mogelijk in staat is uw specifieke hulpvraag te begeleiden en wiens praktijk ten tweede zo dicht mogelijk in de buurt is van de regio waar u woont of werkt.

Prijsindicatie Prijsindicatie

PRI coaching kost € 175,00 (bij een therapeut i.o. of basistherapeut) of € 190,00 (bij een gecertificeerde therapeut) per 60 minuten (excl. Btw)

Vergoeding door verzekeraars Vergoeding door verzekeraars

Zie voetnoten in de omschrijving:

1. De financiering loopt in deze situaties meestal via het scholing- of opleidingsbudget van de werkgever.

2. De financiering loopt hier dikwijls via de bedrijfsvereniging in het kader van zogenaamde re-integratietrajecten.