Klachtenreglement Klachtenreglement

Klachtenprocedure PRI Nederland

Bij het verlenen van goede zorg en therapie past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de werkwijze en behandeling van onze aangesloten therapeuten. Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) van kracht geworden, hiermee heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. In navolging van de Wkkgz zijn alle PRI therapeuten aangesloten bij een erkende beroepsvereniging en geschilleninstantie.

In navolging van de Wkkgz zal iedere therapeut een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris kunnen toewijzen aan de cliënt in geval van onvrede. Deze klachtenfunctionaris adviseert de cliënt bij het indienen van een klacht. Ook ondersteunt hij de cliënt bij zowel het formuleren van de klacht als bij het onderzoeken van oplossingen.