PRI & ONDERZOEK PRI & ONDERZOEK

PRI is een meta-therapie die werkt met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, traumatherapie binnen een schemagerichte benadering.  Met basiselementen als autonomie, verbinding en competentie uit de Zelfdeterminatie theorie.

Publicatie Publicatie

Vanuit PRI vindt er al vele jaren onderzoek plaats naar de effecten van PRI als therapie in de klinische praktijk. In het wetenschappelijke vakblad van de Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH) verscheen op 23 september 2023 een preer reviewed publicatie over de behandeling van extreme terugkerende Anorexia Nervosa (AN) middels PRI.

De eerste resultaten van deze preliminaire studie lijken veelbelovend. De onderzochte meisjes en vrouwen (met een extreem laag BMI van 12.5-16.5) hadden na therapie allemaal veel minder dwanggedachten over eten, automutilatie verminderde of stopte, suïciderisico’s namen af en verdwenen. Het gewone leven kon bij allen worden hervat.

Onderzoekswerkgroep Onderzoekswerkgroep

Binnen PRI is er een onderzoekswerkgroep die samenwerkt met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Leiden. Deze werkgroep bestaat uit:

  • Janneke Broeders vanuit de Hogeschool Leiden
  • Ingeborg Bosch, psychologe
  • Lenneke van Hastenberg, psychologe
  • Greet Andringa
  • Astrid Engel

Externe links Externe links