PRI Blog

PRI BLOG Alle4 Anorexia en Eetproblemen Over PRI Somberheid en Depressie Stress en Burnout Verslaving Blog Hoe uit een burn-out PRI ontstond TEDx Findhorn met Ingeborg Bosch Op 2 februari 2018 gaf Ingeborg Bosch haar eerst… 8 juni 2021 Blog Goed of fout is zóóó ouderwets Begin opnieuw! Leven is leren Stel dat het leven over […]

Nieuws

Nieuw perspectief op de behandeling van anorexia In het wetenschappelijke vakblad van de Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH) publiceerde UvA-promovenda Heleen Wesselius op 23 september 2020 een artikel over de behandeling van extreme terugkerende anorexia middels PRI. De eerste resultaten, gemeten over een langere periode, lijken heel positief. De onderzochte meisjes […]

Contact

CONTACT Algemeen: Wilt u een algemene vraag stellen over PRI?  Stuur een mail naar admin@prionline.nl Hulp: Wilt u contact met een PRI therapeut of een PRI traject starten? Klik hier! Wilt u contact met het Anorexia expertise team? Neem contact op met Lenneke van Hastenberg via 06-51 08 65 20. PRI Academy: Heeft u een […]

Voor werkgever

VOOR DE WERKGEVER PRI via de werkgever PRI via de werkgever Het komt dikwijls voor dat werkgevers bereid zijn te investeren in een persoonlijk coachingstraject voor een medewerker wanneer: de medewerker energie wil steken in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, zonder dat er een dreiging van ziekte of onvoldoende functioneren is.¹ de medewerker zijn/haar functioneren wil verbeteren: […]

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei Ontwar je emoties en leef ten volle. Je bewustzijn vergroten. Wil jij jezelf emotioneel ontwikkelen? Diepere inzichten opdoen in jegedrag en de oorsprong van je emoties ontrafelen?PRI is dé manier om je bewustzijn te vergroten. Past Reality Integration gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereldvaak zien door de bril van de […]

Afweerprofiel test

Test uw persoonlijke afweerprofiel Test uw persoonlijke afweerprofiel Met deze test kom je erachter welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle vijf de afweervormen maar er is een verschil in de mate en vorm waarin we ze gebruiken.  Geef met de cijfers 1 tot en met 10 achter iedere zin aan in hoeverre […]

Klachtenreglement

Disclaimer en Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer en Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer De informatie op deze website wordt door Past Reality Integration® met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. De informatie op deze website is informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele […]

Klachtenreglement

Klachtenreglement Klachtenreglement Klachtenprocedure PRI Nederland Bij het verlenen van goede zorg en therapie past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de werkwijze en behandeling van onze aangesloten therapeuten. Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) van kracht geworden, hiermee heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg […]

Ethische Code

Ethische Code Ethische Code Introductie Het doel van de Ethische Code voor PRI-therapeuten is de professionaliteit van de PRI-therapeuten te waarborgen en te uniformeren en als leidraad te dienen voor het professioneel functioneren tijdens een therapie proces.  De Ethische Code voor PRI-therapeuten biedt PRI-therapeuten ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in […]

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions Wat is het effect van PRI-therapie? In de klinische praktijk worden mooie resultaten geboekt met PRI-therapie. Mensen ervaren dat ze zich niet alleen beter gaan voelen gedurende PRI-therapie, maar ook tools in handen krijgen die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken om wanneer ze zich niet fijn […]