Onderzoek & PRI

PRI is een meta-therapie die werkt met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, traumatherapie binnen een schemagerichte benadering. Met basiselementen als autonomie, verbinding en competentie uit de Zelfdeterminatie theorie. Publicatie Vanuit PRI vindt er al vele jaren onderzoek plaats naar de effecten van PRI als therapie in de klinische praktijk. In het wetenschappelijke vakblad van de […]