Type klachten: onzekerheid, negatief denken over zichzelf 

Start datum van het traject: Sep 2020Einddatum van het traject: Okt 2021Aantal sessies: 19
1. Samenvatting
De cliënt heeft in 19 sessies naast het inzicht in de achtergrond van zijn onzekerheid vooral geleerd dat hij om hulp kan vragen als hij dat nodig heeft. Het effect is dat hij kan bereiken wat hij voor ogen heeft, zoals werk. De cliënt is bijvoorbeeld een eigen bedrijf begonnen.   De cliënt is altijd consciëntieus bezig geweest met zelfobservatie, omkeren van zijn afweergedrag en heeft vooraf de online course gedaan. Het cijfer voor levensgeluk is gegaan van een 3 naar een 9.
2. Demografische gegevens
Geslacht: Man
Leeftijd: 38
Kinderen: 0
Burgerlijke staat: vrijgezel
Opleiding: MBO
Beroep: chauffeur bij supermarkt keten
3. Waar komt de client mee (gekwantificeerde hulpvraag)
Ik leg mezelf veel druk (8) op, bijvoorbeeld als ik tijdens de opleiding die ik doe in de les zit elke dag. Wanneer ik de hoge lat die ik leg voor mezelf niet haal,  dan niet haal ga ik negatief denken over mezelf (9). Dit vooruitzicht ontneemt mij het plezier in dingen.
4. Wat heeft de therapeut gedaan dat geleid heeft tot het mooie resultaat.
Belangrijk inzicht is geweest dat cliënt ontdekt dat hij echt angst voelt om afgewezen te worden. En om die reden geen hulp durft te vragen (zichzelf dan als zwak ziet). De HV is in de 10e sessie aangepast naar angst om om hulp te vragen, waardoor hij niet kan bereiken wat hij wil. Als ik hulp ga vragen zal de ander me echt afwijzen en wegsturen. In de traumaverwerking sessie werd helder wat de reden was dat hij angst heeft om  hulp te vragen. Hierdoor kon hij actief aan de slag met de omkering van zijn angst.
5. Welke (onbewuste) trauma’s zijn omhoog gekomen? En welke effecten hadden die tot nu toe op het leven van de client.
Afwijzing van zijn moeder, terwijl hij haar nodig had omdat hij bang was voor een hele boze reactie, die vernietigend voelde, van een tante.
Moeder negeerde hem en stuurde hem weg omdat hij in haar ogen een last was. Daar heeft hij ervaren dat hulp vragen leidt tot afwijzing en wegsturen. Daarna kon cliënt actief aan de slag met het omkeren van zijn angst en juist vragen om hulp aan de mensen om hem heen. Een aantal concrete opdrachten hielpen hem het vertrouwen te versterken dat er hulp voor hem is als hij dat nodig heeft.
6. Afweerscores
 Bij aanvang10e sessieBij afronding6 maanden na afronding
 Angst4,0 2,61,3
Primaire Afweer6,92,11,5
Valse Hoop7,05,75,7
Valse Macht4,31,81,8
Ontkenning van Behoeften5,46,06,5
Conclusie: Conclusie: De meeste afweren zijn structureel omlaag gegaan. Vooral de Angst, Primaire Afweer en Valse Macht zijn zeer sterk afgenomen. De Ontkenning van Behoefte is gestegen en dat komt vooral omdat hij de vraag ‘Al heb ik niet zo veel tot stand gebracht, toch voel ik me succesvol in mijn leven’ hoger heeft gescoord´. Dit komt omdat hij zich nu succesvoller voelt, maar net begonnen is met dingen tot stand te brengen naar zijn idee.
7. SCL-90-gegevens van het onderzoek
 SCL-90 gegevensBij aanvang10e sessieBij afronding6 maanden na afronding
Angst  29  25  13   11
Agorafobie (angst om naar buiten te gaan)20180909
Depressie68652721
Somatische klachten31241816
Insufficiëntie van denken en handelen22272117
Wantrouwen & sensitiviteit 63742619
Hostiliteit19240807
Slaapproblemen09110407
Totaal= Psychoneuroticisme (optel van alles)293300138116
Conclusie SCL-90 onderzoek: Op alle onderdelen laat de cliënt verbeteringen zien.
8. Kwaliteit van leven
 AanvangBij afronding6 maanden na afronding
Overall3 9
Levensgeluk  8
Gezondheid  7
Sociale leven  8
Relatie partner  Nvt
Relatie kinderen  Nvt
Effectiviteit werk  8
9. Verschil PRI en eerdere therapieën volgens de cliënt
Cliënt heeft naast PRI alleen EMDR gedaan en dat had veel minder impact. Zijn hulpvraag is nu echt opgelost.
10. Effect & resultaat van PRI in de woorden van de cliënt.
PRI werkt voor mij veel beter in vergelijking met EMDR. Het omdraaien van reactie en nare gedachtes terugkoppelen van oude pijn toelaten